آرزو داشتم یک مجموعه کامل از بهترین تولیدی های کفش اسپرت را در کنار هم قرار بدهم.

حال آن آرزو ونکاس نام دارد!

۱۳۹۷

تولد ونکاس

۱۳۹۷

تاسیس کانال

فعالیت اولیه مجموعه ونکاس از کانال تلگرامی به آدرس T.me/Venkas آغاز شد.

با گذر بیش از ۲ سال فعالیت در شبکه های مختلف تصمیم مبنی بر این شد که سایت رسمی ونکاس تاسیس و مورد بهره برداری برای شناخت بیشتر این مجموعه برای تامین نیاز های کفش فروشندگان و اصناف مختلف قرار گیرد.

۱۳۹۹

تاسیس سایت

۱۴۰۰

ونکاس امروز

با تلاش شبانه روزی، مجموعه بزرگ ونکاس به یکی از بهترین مراکز پخش کفش های اسپرت به سراسر کشور تبدیل شده است.